Áreas de traballo

Levamos a cabo traballos de planificación, asesoramento, deseño, intervención e avaliación de programas e accións con perspectiva de xénero.
Sensibilización a través de cursos, xornadas, congresos, exposicións, relatorios…

slider_3

Formación en igualdade (obradoiros de coeducación, corresponsabilidade, prevención da violencia), orientación laboral, habilidades sociais, técnicas de estudo…

formacion
Elaboración de materiais. Realizamos estudos, informes, plans de igualdade de oportunidades, guías, unidades didácticas e plans formativos.

slider-d
Audiovisuais e escénico. Deseñamos e creamos proxectos audiovisuais e escénicos encamiñados a sensibilizar a cidadanía sobre diversas temáticas sociais. Empregamos recursos audiovisuais como son as curtas e os documentais, e escénicos como o teatro e a performance.

Logo_audiovisual