A empresa

Andamiaxe Innova, s.l. é unha empresa galega creada no ano 2005 en Padrón (A Coruña) co propósito de desenvolver proxectos comprometidos coa igualdade no eido social e laboral. Para elo aplicamos a perspectiva de xénero no asesoramento, deseño, intervención e avaliación das nosas actuacións, co obxectivo de ofrecer un servizo integral e de calidade que de resposta, dun xeito satisfactorio as entidades coas que traballamos no ámbito da administración pública, organizacións sociais e empresas privadas.

Durante estes anos realizamos actividades de sensibilización, xornadas, formación, informes, plans de igualdade, investigacións… Na actualidade seguimos traballando en temas relacionadas coa igualdade de oportunidades e a intervención social e educativa. Outra das liñas de traballo son os proxectos relacionados coa produción escénica e audiovisual dende unha perspectiva social e de xénero.

Andamiaxe conta con unha ampla rede de profesionais, con experiencia no ámbito da igualdade de xénero, na intervención social e educativa, e na produción audiovisual, que colaboran coa nosa empresa no desenvolvemento dos proxectos.